Battery

Baterija ili battery na engleskom jeziku je električni uređaj koji služi za skladištenje i oslobađanje električne energije. Sastoji se od jedne ili više elektrohemijskih ćelija koje pretvaraju hemijsku energiju u električnu energiju putem hemijskih reakcija. Zavisno od vrste baterije, elektrode unutar ćelija sadrže različite materijale, kao što su metalni spojevi ili elektroliti, koji omogućavaju protok elektrona između anode i katode. Kada se baterija poveže sa električnim uređajem, električna energija se oslobađa i koristi za napajanje uređaja. Baterije su široko rasprostranjene i koriste se u raznim oblastima.

Showing all 2 results